Od grada Krka do Prnibe (26)

Borova šuma kakve nema nadaleko