Rijeka – Nova godina (20)

U predvečerje najveselijeg dana u godini (?!)